Welkom bij Elzinga & Oterdoom Procesmanagement. Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van proces- en projectmanagement en werken sinds 2006 voor (semi-)overheden in Noord- en Oost Nederland. Wij begeleiden en ondersteunen besluitvormingsprocessen op het gebied van ruimtelijke planvorming.
 

Ruimtelijke planvorming is één van de meest complexe overheidstaken in Nederland, waar tegenwoordig enorm veel inhoudelijke expertise en wetgeving bij komt kijken. Het overzien van ruimtelijke processen vergt jarenlange ervaring, waarbij de procesmanager inhoudelijk soms evenveel moet weten als de bij het project betrokken specialisten. Daar bovenop vraagt de klant van ons dat we bestuurlijke processen doorgronden en ons daarin ondersteunend opstellen: soms op de voorgrond, meestal op de achtergrond. Wat uiteindelijk telt is het gezamenlijke resultaat.
 

Wij zijn actief waar het ruimtegebruik verandert. Zo zijn we onder andere betrokken bij natuurontwikkelingsprojecten in Overijssel, het Waddenfonds, windenergie in de Veenkoloniën, Nationale Parken in Zuidwest Drenthe, de stadsrand van steden als Almere en Assen, het Friese Merenproject en bevolkingskrimp in Noordoost Fryslân.